ایران را اگر یک بار دیگر ببینیم، متوجه میشویم تفاوت های زبانی و فرهنگی مردم آن زیباست.مثل یک رنگین کمان که زیبایی آن در رنگ های متفاوتش است.ایران را یک بار دیگر ببینیم.

نگاه دوم برنامه ایست که به حقوق قومیت های مختلف و نقض آن توسط جمهوری اسلامی و یا انکار آن توسط تندروان می پردازد.

دانیال بابایانی

مجری برنامه نگاه دوم