محدوده خاکستری در واقع یک پروژه است!

با تعداد زیادی از فعالان سیاسی،مدنی،علمی،سیاستمداران،نویسندگان،پژوهشگران و هنرمندان در طول بیشتر از یک سال مصاحبه کردیم.

محدوده خاکستری، پروژه موفقیت آمیزی بود که در آن توانستیم انعکاس افکار متنوع و زیاد مهمانان آن باشیم.

اگر میخواهید با شخصیتی ایرانی آشنا شوید کافی است اسم آن را در این برنامه سرچ کنید تا مصاحبه او را پیدا کنید.

بیتا جورابدوز و عادل شریفی

مجری برنامه محدوده خاکستری