میزبان شما در برنامه گپ و گفت هستم.

اتفاقات هفته و روز را به صورت دقیق زیرنظر دارم،در مورد آن تحقیق میکنم و خلاصه ای از آن را به شما ارائه میدهم و گاهی هم از حضور یک مهمان نیز استفاده میکنم.

با “گپ و گفت” همراه باشید.

مهدی نخل احمدی

مجری برنامه گپ و گفت