جامعه به دیالوگ نیز دارد.

بسیاری از مشکلات و سوءتفاهم های بین ما ایرانی ها با یک دیالوگ ساده به راحتی قابل حل کردن است.

در این برنامه به شما فرهنگ دیالوگ را نشان می دهیم تا هم صحبت مفیدی در مورد مشکلاتمان داشته باشیم و هم از قدرت معجزه آسای دیالوگ بگوییم.

آزاد مستوفی

مجری برنامه دیالوگ