برنامه اخبار زندانیان سیاسی

بیتا جورابدوز - اخبار زندانیان سیاسی

 

در این برنامه  آخرین اخبار مربوط به زندانیان سیاسی را پس از تایید منابع مختلف را به شما ارائه میدهیم.این برنامه اولین و  تنها برنامه خبر رسانی تلویزیونی در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی در رسانه های تلویزیونی فارسی زبان است. 

اگر در مورد دستگیر شدگان و محکومان سیاسی وعقیدتی به خصوص زندانیان گمنام اطلاعی دارید، حتما از طریق راه های ارتباطی تلویزیون برای ما بفرستید.

بیتا جورابدوز

مجری برنامه اخبار زندانیان سیاسی

آخرین برنامه ها
مشاهده همگی برنامه ها

اخبار زندانیان سیاسی – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰