در برنامه چارچوب، موضوعات اساسی با نگاهی کارشناسانه و علمی بررسی میشود.
در برنامه چارچوب سعی میکنم گفتمان های موجود سیاسی و اجتماعی را با استفاده از کارشناسان و متخصصان خبره، برای عموم مردم ارائه بدهم.
موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشوند،یا با توجه به حوادث روز است یا موضوعاتی که مطرح کردن آن منفعت عمومی را در بر داشته باشد.
من را در چارچوب همراهی کنید.

بیتا جورابدوز

مجری برنامه چارچوب

آخرین برنامه ها
مشاهده همگی برنامه ها

چارچوب – سیستم آموزش چندزبانه، ضرورت یا تفرعات؟

حاشیه های قرارداد ایران و چین

بی کفایتی در تعیین حداقل دستمزد

روز جهانی زبان مادری

وضعیت پناهندگان ایرانی

تبلیغات برای انتخابات ۱۴۰۰

ضررت فعالیت تشکل محور

چارچوب – مدیریت سرزمین

اعدام در بلوچستان

تاثیر مذاکره بر شرایط منطقه

لایجه بودجه سال ۱۴۰۰

دموکراسی و آزادی بیان

خودکشی کودکان، علل و نشانه ها

آنچه درباره قره باغ باید بدانیم

چارچوب – تبعیض مضاعف

اعتراضات بیروت و آینده حزب الله

چارچوب – کودکان کار در ایران

چارچوب – بحران آب و آتش در ایران

چارچوب – حداقل دستمزد کارگران

چارچوب – وضعیت حقوقی دریاچه خزر

چارچوب – بسندگی زبان فارسی