رخدادهای ۲۸ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۱۱/۱۹

🔸-شوش. خوزستان
((پانزدهمین روز اعتصاب و هفتمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه با شعار”کارگر زندانی آزاد باید گردد))
(( بازداشت ۱۹ نفر در تجمع کارگران «نیشکر هفت تپه» شوش))

🔸-تبریز. آذربایجان شرقی
موج برخورد قضایی با شهروندان بهائی در ایران؛ بازداشت سه نفر، حکم زندان برای سه نفر دیگر

🔸-اهواز. خوزستان
اهواز تجمع کارگران فولاد مقابل استانداری با شعار زندانی هفت تپه آزاد باید گردد

🔸-تهران
(( تحصن و اعتراض دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران هم راستا با خیزش کارگران هفت تپه و فولاد اهواز))
(( تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین تهران مقابل قوه قضائیه رژیم ))
((سید مهدی صدرالساداتی روحانی جوانی که به روشهای خاص اقدام به افشاگری در همه حوزه ها می‌کرد بازداشت شد.))
(( حمایت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ازکارگران نیشکر هفت تپه و معلمان))

🔸-خوی. آذربایجان غربی
درگیری مردم شهرستان خوی با مزدوران نیروی انتظامی در جریان دیدار روحانی از این شهر
با شعار؛ بیشرف بیشرف

🔸-مسجد سلیمان. خوزستان
در پی درگیری بین کارگاران چینی و هزاران کارگر مسجدسلیمانی امروز صحنه های وحشتناکی بوقوع پیوست در پی کتک زدن یک جوشکار توسط ۴نفر چینی وشکستن سر وی توسط چینی ها و اعزام وی به بیمارستان صبح امروز مردم خشمگین مسجدسلیمان که تعداد انها بیش از ۲هزار نفرمیرسید بهمراه کارگرهای پتروشیمی ساعت ۴ صبح با صورتهای بسته ضمن حمله وحشتناک به چینی ها وآتش زدن دوچرخه ها و کلی وسایل انها پتروشیمی را به تعطیلی کشاندند.

🔸-عسلویه. بوشهر
جوانان عسلویه همبستگی خود را با کارگران هفت تپه اعلام کردند

🔸 -آبادان. خوزستان
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان به دلیل دیرکرد در پرداخت حقوق و دستمزد خود