۸۰ درصد زنان شاغل بدون بیمه هستند

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: «مطابق آمار اعلام‌ شده توسط موسسه‌های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی در ‌سال ۱۳۹۶ حدود ۸۰ ‌درصد شاغلان بدون بیمه سهم زنان بود که شامل مشاغل خانگی و کارگاه‌ها می‌شود.»

به گفته وی، اخذ چک و سفته در کارگاه‌های غیررسمی توسط کارفرما و ترس ازبین‌ رفتن فرصت‌های شغلی یکی از دغدغه‌های زنان کارگر است.

او درباره آمار قطعی زنان کارگر در ایران گفت: ٧٠٠ تا ٨٠٠ انجمن صنفی کارگری با بیش از ۶ تا ٧‌ میلیون عضو در کشور فعالیت دارند که نیمی از آنها را زنان کارگر تشکیل می‌دهد.