در پی شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران شش زندانی مبتلا به این بیماری در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست دادند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، از زمان شیوع  ویروس کرونا در زندان‌های ایران شش زندانی مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست داده‌اند.

طبق این گزارش تا روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ آمار فوت زندانیان مبتلا به ویروس کرونا در زندان تهران بزرگ به شش تن رسیده‌است.

به گفته منابع مطلع، در حال حاضر وضعیت بندها به‌لحاظ بهداشتی و محیط زیست بسیار اسفبار است. تجمع زندانیان در اتاق‌ها فشرده و زیاد است. بسیاری از زندانیان تخت برای خوابیدن ندارند و روی زمین آلوده می‌خوابند. تنها وسیله بهداشتی در زندان مایع ظرفشویی است و زندانیان در شرایط روحی و روانی نامناسبی به‌سر می برند.

به‌رغم شیوع کرونا در زندان‌ تهران بزرگ (فشافویه) عوامل و مسئولان این زندان تاکنون در رابطه با شیوع ویروس کرونا سکوت کرده و هیچ گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و عادی نمی‌دهند.  به این ترتیب جان شمار زیادی از زندانیان در زندان تهران بزرگ در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار گرفته است.