ویدیوگرافیک | ۶۰۰ نفر را برای انقلاب سوزاندیم!

در جمهوری اسلامی پیروان ولایت فقیه در هر زمانی که نیاز به گوشت قربانی و شور مردمی داشته باشند حادثه‌ای را رقم می‌زنند و به واسطه آن آتشی به جان مردم می‌اندازند.

تا مرداد ۵۷ خوزستانی‌ها مشارکتی در انقلاب نداشتند از این رو #خمینی برای قیام آنها به آتشی در میان آنها نیاز داشت آتشی مانند آتش سینما رکس که حتی فکرش هم بعد از گذشت این همه سال لرزه بر جان آدم می‌اندازد.

حال پس از ۴۰ سال استفاده تبلیغاتی از این فاجعه، گند کار در آمده است.

به نظر می‌رسد ۴۰ سال برای شناخت این قوم عمامه به سر کافی نباشد!