۴۸ سال حبس براى ۱۶ زندانى سیاسى و فعال مدنى در زندان شیبان اهواز

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛شمارى از زندانیان زندان شیبان (زندان مرکزى اهواز) که همگى از بند ۵ و همه آنها از فعالان سیاسى، فرهنگى و مدنى که سال گذشته به وضعیت شان در زندان اعتراض کرده بودند،هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند.

این زندانیان در سال ۹۷ به فشارهای غیرقانونی زندان‌بانان، محدودیت تماس‌ تلفنی، نبود خدمات بهداشتى و مکان مناسب براى زندانیان و بطور کلى زیر پا گذاشتن حقوق اولیه زندانیان اعتراض کرده بودند. این زندانیان در هنگام برگزارى مراسم عزادارى در زندان مورد هجوم ماموران زندان قرار مى گیرند و ماموران زندان بعد از درگیرى با معترضین سپس علیه آنان شکایت کردند.

پرونده زندانیان معترض در شعبه ۱۰۱ کیفری دو شهرستان باوی به ریاست قاضى منصور معتمدی زاده بنا به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۱۶۴۶ هر یک از متهمان به اتهام إخلال در نظم زندان،نزاع دستجمی و ضرب و شتم و توهین به کارمند و براى هر کدام حکم سه سال حبس صادر شد و حکم در ۳۰ آبان ماه به زندانیان ابلاغ شد.

شایان ذکر است که بعضى از این افراد در زندان بسر مى برند و بعضى از آنها سابقاً با قرار وثیقه آزاد شده بودند یا حکم سابق آنها به اتمام رسیده است.

منبع: خاکزدگان