یک پاکبان شهرداری ملکان به حبس محکوم شد

یک پاکبان شهرداری ملکان در آذربایجان شرقی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، بابک آقازاده، پاکبان شهرداری ملکان با رای شعبه ۱۰۶ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان‌شرقی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

رای شعبه ۱۰۶ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان‌شرقی به سجاد ولی‌بیگلو، وکیل مدافع آقای آقازاده ابلاغ شده است.

این شهروند ملکانی پیش‌تر در دادگاه انقلاب شهرستان مراغه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ریاست قاضی محمد جباری به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

بابک آقازاده پیش تر به مدت ۲ ماه در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات تبریز تحت بازجویی قرار گرفته و پس از انتقال به زندان مرکزی تبریز با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.