یک متهم اقتصادی در تهران بازداشت شد

جانشین پلیس تهران از بازداشت یک اخلالگر ارزی توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی در تهران خبر داد.

به گزارش تلویزیون،روز پنج شنبه ۲۰ آذرماه ۹۹، یک متهم اقتصادی با تخلفی بیش از ۱۳۲ میلیارد تومان توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی در تهران بازداشت شد.

حمید هداوند در گفت: نماینده حقوقی یکی از بانک های شهر تهران به پلیس امنیت اقتصادی مراجعه و با ارائه دستور قضائی خواستار دستگیری متهم یک پرونده شد.

جانشین پلیس تهران افزود: چکیده پرونده نشان از این داشت، مدیرعامل شرکتی تجاری در بین سال های ۹۴ الی ۹۶ حواله های ارزی به منظور وارد کردن چوب از سایر کشورها از بانک دریافت کرده ولیکن با گذشت چند سال از زمان ایفای تعهد تاکنون به تعهدات بانکی خود عمل نکرده و موجب اخلال در نظام ارزی به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان شده است.