یک فعال مذهبی اهل سنت به ٢۶ سال حبس محکوم شد

حامد علی مشکوه فعال مذهبی اهل سنت از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “رجبی” به ٢۶ سال حبس محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”،حامد علی مشکوه فعال مذهبی اهل سنت به اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ١۵ سال حبس، به اتهام “عضویت در گروه‌های مذهبی” به ١٠ سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس محکوم شد.

این حکم روز یک شنبه ۱۵ فروردین‌ماه به این فعال مذهبی در زندان ارومیه ابلاغ شده است.

حامد علی مشکوه پیشتر در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شده بود.

روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ٩٩، این فعال مذهبی اهل سنت به بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.

این فعال مذهبی اهل سنت ١٠۶ روز در اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی بوده و پس از انتقال به زندان ارومیه، دو هفته در بند قرنطینه نگهداری شده بود.

حامد مشکوه طی مدت بازداشت از “دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده” محروم بوده است.

این فعال مذهبی اوایل مردادماه ٩٩ بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.