یک فعال مذهبی اهل سنت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

شوان پشتوار فعال مذهبی اهل سنت با قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، روز دوشنبه ۴ اسفندماه، شوان پشتوار ۳۹ ساله فرزند عبدالرحمن شهروند سنی مذهب اهل شهرستان نقده با قرار وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد.

این شهروند روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه به بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شده بود.

آقای پشتوار پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل شده بود.

این شهروند روز دوشنبه ۶ بهمن‌ماه به اتهام “فعالیت‌های مذهبی” بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.