یک فعال مذهبی اهل سنت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

ناصح سرخابی فعال مذهبی اهل سنت کُرد اهل شهرستان پیرانشهر با قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، ناصح سرخابی فرزند محمد فعال مذهبی اهل سنت کُرد اهل شهرستان پیرانشهر با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

این شهروند با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شده است.

این فعال مذهبی روز شنبه ۲۳  اسفندماه ٩٩ پس از اتمام بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.

 روز شنبه ۹ اسفندماه ٩٩، ناصح سرخابی بدون ارائه حکم قضایی به اتهام “فعالیت مذهبی” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه انتقال یافته بود.