یک فعال مدنی تُرک تهدید به بازداشت شد

یک فعال مدنی آذربایجانی (تُرک) از سوی اداره اطلاعات اردبیل از طریق تماس تلفنی تهدید به بازداشت شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز یک شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، مجتبی پروین فعال مدنی آذربایجانی (تُرک) طی تماس های مکرری از طرف اداره کل اطلاعات استان اردبیل تهدید به بازداشت شد.

مامور تماس گیرنده از طرف اداره کل اطلاعات استان اردبیل طی مکالمه ای که با مجتبی پروین داشته او و دو برادرش «مرتضی» و «مصطفی» را با لحنی تند تهدید به بازداشت کرده است.

مامور اطلاعات به آقای پروین گفته است: «تمام فعالیت های شما، دو برادرتان و سایر فعالان مدنی تُرک را زیر نظر داریم و زمانی همه شماها را بازداشت خواهیم کرد.»

آقای پروین نیز تماس تلفنی اداره مذکور را «غیر قانونی» عنوان نموده و تمام فعالیت هایش را در چهار چوب قانون توصیف کرده است.

مجتبی پروین؛ فعال مدنی ساکن اردبیل بارها از سوی نهادهای امنیتی اطلاعاتی تهدید، شکنجه، بازداشت و زندانی شده است.