یک فعال مدنی با قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد

یک فعال مدنی اهل سنندج با قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه های امنیتی این شهر آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، عطاالله رضاربابی فعال مدنی کُرد اهل سنندج با قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر آزاد شد.

این فعال مدنی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده است.

روز شنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه، نیروهای امنیتی این فعال مدنی را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.

از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

عطاالله رضاربابی، عضو کمپین “ژیانه‌وه‌ی کردستان” است.