یک شهروند کُرد پس از دو ماه بازداشت با قید وثیقە آزاد شد

یک شهروند کُرد اهل سروآباد کە ۲ ماه پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە بود، با قید وثیقە آزاد شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هەنگاو”، روز دوشنبە ٧ مهر ٩٩، معراج مرتضایی شهروند اهل روستای ”دیوزناو“ از توابع شهرستان سروآباد پس از دو ماه بازداشت، با وثیقە ۴٠ میلیون تومانی از زندان سنندج آزاد شد.

معراج مرتضایی روز پنج شنبە ٩ مرداد ٩٩، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان سروآباد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام جمهوری اسلامی بازداشت شد.