یک شهروند کُرد جهت اجرای حکم در ایلام بازداشت شد

محراب بختی فرزند ایوب شهروند کُرد اهل ایلام جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، طی روزهای گذشته، محراب بختی شهروند کُرد اهل ایلام، ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ایلام، به اتهامات توهین به رهبری به ۱۶ ماه حبس و تبلیغ علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حپس از اعتراض این شهروند کُرد به حکم دادگاه بدوی، ۲۹ شهریورماه، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم ۱۶ ماه حبس تعزیری این شهروند به اتهام “توهین به رهبری” را عیناً تأیید و حکم ۱ سال حبس تعزیری وی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” با استناد به بند “ب” ماده ١٢ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۷ ماه حبس تقلیل یافته بود.

این شهروند پس از قطعیت یافتن حکمش در دادگاه تجدیدنظر جهت اجرای حکم به زندان مرکزی ایلام منتقل شده است.

محراب بختی سال ٩٧ نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۴ آبان‌ماه همان سال به اتهام “توهین به مقامات حکومت ایران در فضای مجازی” توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو ایلام با استناد به ماده ۶٠٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیری قابل اجرا در شعبه اجرای احکام کیفری ایلام محکوم شده بود.