یک شهروند اهل کامیاران در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد

دادگاه تجدیدنظر یک شهروند کُرد اهل کامیاران را از یک سال و یک روز حبس تعزیری تبرئه کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، دادگاه تجدیدنظر سبحان (راشد) احمدی فرزند جلیل شهروند کُرد اهل کامیاران را از یک سال و یک روز حبس تعزیری تبرئه کرد.

دی‌ماه ٩٩، دادگاە انقلاب سقز این شهروند را بە اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف رژیم ایران” به شیوه غیابی بە یک سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کردە بود.

سبحان احمدی به مدت دو سال عضو یکی از احزاب کُرد مخالف رژیم ایران بوده و ۲۷ مهرماه ۹٨ از مرز بانه به ایران بازگشته بود.

این شهروند کامیارانی پس از سه روز بازجویی با تودیع قرار از بازداشت آزاد شدە بود.