یک زندانی سنی مذهب محکوم بە اعدام بە کرونا مبتلا شد

یک زندانی سنی مذهب کُرد محکوم بە اعدام در زندان رجایی شهر کرج بە کرونا مبتلا شدە است.

به گزارش تلویزیون آزادی، طی روزهای گذشتە قاسم آبستە، زندانی سنی مذهب کُرد محکوم به اعدام و محبوس در زندان مرکزی رجایی شهر، بە ویروس کرونا مبتلا شدە است.

قاسم آبستە بە همراه چند زندانی دیگر محبوس در رجایی شهر هفتە گذشتە پس از آنکە وضعیت جسمانیشان وخیم شدە بە قرنطینە زندان منتقل شدەاند.

قاسم آبستە پیشتر بە دلیل ابتلا بە سرطان تیروئید مورد عمل جراحی قرار گرفتە و از بیماری کلیوی رنج می برد کە اگر تحت مراقبت های ویژە درمانی قرار نگیرد، کرونا جان وی را تهدید خواهد کرد.

قاسم آبستە آذرماه سال ٩٨، همراه با ۶  فعال مذهبی دیگر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە اتهام “اقدام علیە امنیت ملی” و “فساد فی الارض” از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدند.