یک جوان سردشتی از بیم بازداشت ناپدید شده است

یک جوان کُرد اهل یکی از روستاهای شهرستان سردشت، از بیم بازداشت توسط نیروهای اطلاعاتی ناپدید شده است.

 به گزارش شبکه آزادی به نقل از کُردپا، یک جوان کُرد بە نام “سوران خضری” ٢١ ساله فرزند حسن، از بیم بازداشت توسط نیروهای اطلاعاتی، ناپدید گردیده است.

به گفته یک منبع آگاه، نیروهای اطلاعاتی جهت بازداشت این جوان کُرد بە اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” بە منزل شخصی وی یورش برده‌اند، اما موفق به بازداشت او نشده‌اند.

این منبع آگاه افزود: نیروهای اطلاعاتی خانوادە‌ی خضری را تهدید کردەاند که در صورتی کە فرزندشان را بە ادارە اطلاعات سردشت معرفی نکنند، دیگر اعضای خانواده‌ی آنان را به جای سوران بازداشت خواهند کرد.