یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری بازداشت شد

دادستان مازندران محمد کریمی از تایید خبر بازداشت پنجمین عضو شورای شهر ساری خبر داد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “رکنا”، امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۹۹، دادستان مازندران از بازداشت م.م، پنجمین عضو شورای شهر ساری خبر داد و پیش از این چهار عضو شورای شهر ساری بازداشت شده بودند.

بازداشت متخلفان پرونده شورای شهر ساری به پنجمین عضو شورای شهر ساری رسیده است.

طبق این گزارش، تا قبل از بازداشت پنجمین عضو شورای شهر ساری جلسه شورای از رسمیت افتاده و امکان برگزاری جلسه وجود نداشت.

هویت پنجمین شورای بازداشتی شهر ساری سید مسعود مدینه از اعضای اصلی شورای این شهرستان است.