یوسف کاری به بند ۱۶ زندان اردبیل منتقل شد

یوسف کاری فعال سیاسی آذربایجانی، روز چهارشنبه ۷ خرداد ۹۹، به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی، یوسف کاری فعال سیاسی آذربایجانی، روز چهارشنبه ۷ خرداد ۹۹، طی تماسی با خانواده خود، از انتقالش به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل خبر داده است.

بند ۱۶ زندان اردبیل در محوطه حیاط زندان واقع شده و بعنوان قرنطینه به زندانیانی که از مرخصی بازگشته اند اختصاص یافته است.

این فعال آذربایجانی در ۱۲ شهریور۹۸ توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ۶سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به۲سال حبس تعزیری قطعی کاهش یافت،

آقای کاری۱۲فروردین ۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شده بود که ۱خرداد پس از اتمام مدت مرخصی به زندان بازگشت.