گپ و گفت – چرا روحانی دوباره فتیله را بالا کشیده است؟ نظامی که خالق مهدی ترابی هاست

میهمان برنامه: احمد رأفت ، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی

در روزهای گذشته حسن روحانی ، رئیس جمهوری ایران ، در سفر های استاتی به یزد و کرمان، مجددا سخنانی گفت که مدتها بود از بیان آنها خودداری کرده بود . روحانی علاوه بر انتقاد به قول ی قضائیه در رابطه با نحوه ی مبارزه با فساد از سوی این قوه ، به شورای نگهبان نیز ایراداتی وارد نموده و از نظارت استصوابی به عنوان یک مشکل بزرگ یاد کرد. همچنین در این برنامه به ریشه های شکل گیری افرادی مانند مهدی ترابی ، بازیکن تیم پرسپولیس میپردازیم که چگونه ورود به خان نعمت نظام جمهوری اسلامی را به وجدان خود ترجیح میدهند .