گپ و گفت – فساد، جمهوری اسلامی را به دامان چین انداخت

انتخابات ۱۴۰۰ محل مناقشه نیروهای سیاسی داخل حاکمیت شده است.

رویگردانی مردم از انتخابات و بی‌تاثیر بودن آن باعث شده است که بحث تحریم انتخابات به شکل جدی در فضای مجازی و جامعه‌‌ی ایران توصیه می‌شود. چرا باید انتخابات را تحریم کرد؟