گپ و گفت – زنان پرچم دار اعتراضات در ایران

کارشناس:
رضوان مقدم – فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا

در دو هفته ی گذشته که اعتراضات به گران شدن بنزین در ایران ادامه داشت ، زنان پا به پای مردان و حتی پررنگ تر از آنها در هر صحنه ای حضور داشته و به ایفای نقش پرداختند . نقش و تاثیر زنان در تحولات امروز جامعه ی ایران بر کسی پوشیده نیست ، اما آنچه بیش از همه به چشم میرسد ، نقش آفرینی زنان در صحنه اعتراضاتیست که گاهی رنگ و بوی خشونت نیز به خود میگیرد . از زمان مشروطه و بیش از آن نیز ، زنان در ایران پرچم احقاق حقوق خود را برافراشته اند و در طول این دوران تا کنون نیز بر این مهم پافشاری نموده اند . اولین اعتراض بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران از سوی زنان و در مخالفت با حجاب اجباری رقم خورد و این روحیه ی همچنان در میان زنان ایران زنده و مانا بوده است.