گپ و گفت – اعتراضات در ایران ، آغازِ پایانِ دیکتاتوری

کارشناس: بهروز بیات – عضو شورای مدیریت گذار
در هفته ی گذشته مردم ایران در اعتراض به گران شدن سه برابری قیمت بنزین در کشور به خیابانها آمده و در بیش از یکصد شهر در کشور تظاهرات و اعتراضات گسترده برگزار شد . آنچه صاحب نظران میگویند این اعتراضات ریشه های متنوع و گوناگونی دارد که شامل معیشت، آزادی های اجتماعی و بیان و فساد گسترده در نظام را شامل میشود . حکومت ایران و شخص علی خامنه ای از هراس فراگیر شدن این اعتراضات دست به خشونتی گسترده زدند و تا کنون و بنا به آمار غیر رسمی بیش از ۲۱۵ نفر در این اعتراضات کشته شده اند .