گپ و گفت – آینده رهبری در ایران

چندی‌ست انتخابات رهبر آینده در جمهوری‌اسلامی مورد بحث و تحلیل بسیاری از صاحب‌نظران است. چندین گزینه در این باره مطرح است. اما در میان اسامی مطرح شده، نام صادق لاریجانی، رئیسی و مجتبی خامنه‌ای بیشتر مطرح می‌شود. با توجه به پرونده‌های فسادی که در چند وقت گذشته درباره صادق لاریجانی مطرح شد و همچنین سابقه‌‌ی سیاه رئیسی در کشتارهای دهه‌ی شصت آهسته آهسته اذهان را بیشتر به سمت مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری‌اسلامی سوق می‌دهد.