گپُ و گفت – جانشینان خامنه ای از حرف تا عمل

اگر مجلس خبرگان را تنها نهاد حقوقی تصمیم‌گیر و دارای اختیار قانونی در مورد تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی بدانیم، برخی نهادهای ذی‌نفوذ و مهم دیگر در تعیین رهبر آینده را می‌توان شامل سپاه پاسداران به ویژه بخش اطلاعاتی آن، وزارت اطلاعات، بیت رهبری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، فقهای شورای نگهبان، رئیس جمهوری و دولت زیر مجموعه او و نیز روحانیون ارشد در قم و تهران دانست که آیت‌الله خامنه‌ای نفوذی گسترده بر رفتار احتمالی آنان از جمله درباره رهبر آینده دارد. اگر فرض بر سقوط جمهوری اسلامی در دوره حیات آیت‌الله خامنه‌ای باشد، سؤال‌های مربوط به تعیین رهبر آینده بلاموضوع می‌شوند. اما اگر جمهوری اسلامی تا زمان مرگ آیت‌الله خامنه‌ای باقی بماند، سه سوال مهم این است که: او نظرش درباره رهبر آینده را چگونه اعمال می‌کند؟ چه بازیگرانی در تعیین رهبر آینده مؤثرند؟ جمهوری اسلامی بعد از آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند با چه چالش‌هایی روبه‌رو شود؟