گَپ و گفت – کشتار مستضعفین ، ارمغان نظامی که فقط شعار میدهد

رویترز در گزارشی به نقل از چهار منبع در ایران اعلام کرده است که شمار جانباختگان اعتراضات آبانماه در ایران بیش از ۱۵۰۰ نفر بوده است . به گفته ی رویترز منابعی که این خبر را اعلام و تایید کرده اند در وزارت کشور جمهوری اسلامی ، بیمارستانها ، پزشکی قانونی و برخی نهادهای امنیتی بوده اند . با گذشت زمان ابعاد جنایت حکومت جمهوری اسلامی در آبانماه ۹۷ بیش از پیش آشکار میشود . اما به راستی هزاران کشته و زخمی و بیش از ده هزار بازداشتی برای اعتراضی ساده نشان از چه میدهد ؟ چرا نظامهایی مانند جمهوری اسلامی کوچکترین حق اعتراض را برای شهروندان خود به رسمیت نمی شناسند و با خشن ترین شکل ممکن اقدام به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم میکنند ؟ اساسا حق اعتراض و کنشهای مدنی در قوانین بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد و واکنش دولتها در کشورهای دموکراتیک نسبت به این امر چگونه است ؟ همراه با آقای بهروز خلیق ، تحلیلگر سیاسی از پاریس به بررسی این موضوعات در این قسمت از برنامه گپ و گفت میپردازیم .