گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی سابق بازداشت شد

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی سابق و همسر آرش صادقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ماموران امنیتی بدون ارائه حکم قضایی گلرخ ابراهیمی ایرایی را در منزل مسکونی‌اش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

یک منبع مطلع گفت: «با آنکه خانم ایرایی به همراه آتنا دائمی در پرونده‌ای مشترک به احکام زندان محکوم شده‌بود و با سپردن وثیقه به صورت موقت تا زمان اجرای حکم آزاد بود، اما تا این لحظه دلیل بازداشت خانم ایرایی روشن نیست.»

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق به همراه آتنا دائمی هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم شده‌اند که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مدت ۲ سال و ۱ ماه از این احکام برای هر کدام از آن‌ها قابل اجرا خواهد بود.

پیش‌تر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری، آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی، دو فعال مدنی را در پرونده‌ای مشترک که سال ۹۷ در زندان برای آن‌ها باز شده‌بود، با اتهام “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری” به ۲ سال و یک‌ماه حبس تعزیری و در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک‌سال و نیم زندان محکوم کرده‌بود.

همچنین بر اساس این حکم این دو کنشگر مدنی به مدت ۲ سال از هر گونه عضویت در گروه‌ها و فعالیت در احزاب منع شدند.