گزارشی از وضعیت مجید حسینی نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

مجید حسینی نژاد، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود را سپری می کند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹، مجید حسینی نژاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی پس از معرفی خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ سال اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در اندرزگاه ۸ سالن ۹ این زندان دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند.

این فعال مدنی، در دی ماه ۱۳۹۷، در حوالی میدان انقلاب در تهران توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۳ بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد و در مراحل دادرسی در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ تحمل ۵ سال آن لازم به اجرا است.

لازم به ذکر است، مجید حسینی نژاد، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی »، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای اشد مجازات از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی » لازم به اجرا شد. حکم مذکور بصورت غیابی و با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که “برعدم ضرورت تشکیل جلسه تجدیدنظر با حضور متهم و وکیل مدافع وی تاکید می کند” صادر شد.

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور « محمد مقیسه » از بابت اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی »، محاکمه و به تحمل۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

مجید حسینی نژاد، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷، در حوالی میدان انقلاب تهران به همراه آرشام « محمود » رضائی و محمد حسین زاده، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در حالی که در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل محروم ماند با اتهامات « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی »، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.