گزارشی از بازداشت، زندان و اعدام شهروندان کُرد در ماه می ۲۰۲۰

در ماه می ۲۰۲۰، دست کم ۴۱ شهروند کُرد به اتهامات سیاسی، عقیدتی و همکاری با احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده اند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، در ماه گذشته میلادی دست کم ۴١ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و همکاری با احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه می ٢٠٢٠، دست کم ۴١ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

طبق این گزارش، ٢٩ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُرد، ١٠ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی و ٢ شهروند نیز بە اتهام فعالیت مدنی بازداشت شدەاند.

بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ٢٣ مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شدە است. در استان کردستان ٢ شهروند، کرمانشاه دو شهروند و استان های ایلام و مازندران نیز یک شهروند کرد بازداشت شدەاند.

همچنین ١١ شهروند کرد از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی، جمعا بە ٧٠ سال حبس محکوم شدە و یک شهروند اهل بانە نیز بە اعدام محکوم شدە است.