کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی از زندان آزاد شدند

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرمان هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه تحمل کیفر تحت نظارت با پابند الکترونیکی تقلیل یافت.

آزادی این شهروندان که دوران محکومیت ۶ ماهه خود را با پابند الکترونیکی را سپری می‌کردند پس از تحمل بیش از ۲ ماه تحمل پابند الکترونیکی به صورت زودهنگام صورت گرفته است.

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی در تاریخ ۲۹ دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۴ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این شهروندان در شهریورماه ۹۸ در مرحله بدوی، توسط دادگاه انقلاب کرمان از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر این شهروندان در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کرمان با حضور وکیل مدافع این شهروندان، محمدهادی عرفانیان کاسب برگزار شد. خانم رضوانی و خانم مصطفوی نهایتا از بابت اتهام عضویت در تشکیلات بهایی تبرئه شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری تحت نظارت پابند الکترونیکی محکوم شدند.

کیانا رضوانی پیشتر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم شده بود.