کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی: ایران کشور مورد نگرانی ویژه قلمداد شود

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش سالانه خود بار دیگر نسبت به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد.

در بخش مربوط به ایران این گزارش سالانه، که روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت منتشر شده، آمده است که جمهوری اسلامی بیش از پیش اقلیت‌های مسلمان، به ویژه اهل سنت و دراویش، و همچنین پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله بهاییان و مسیحیان، را هدف قرار داده است.

در این گزارش که به وضعیت نقض آزادی‌های مذهبی در ایران در سال ۲۰۱۹ می‌پردازد، پس از مروری بر ساختار نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر تشیع جعفری است، تاکید شده که حکومت از این دین رسمی برای رد و سرکوب آزادی ادیان استفاده می‌کند.

و همچنین به سرکوب دراویش گنابادی در سال گذشته اشاره شده و به وضعیت دراویش زندانی در زندان‌های فشافویه و قرچک پرداخته شده است.

در بخش پیشنهادهای این گزارش نیز آمده است که آمریکا باید به طور مرتب و علنی در تمام سطوح در مورد نقض جدی آزادی مذهبی در ایران سخن بگوید.

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی یک کمیسیون دولتی مستقل و مورد حمایت هر دو حزب در آمریکا است که بر حق همگانی برای داشتن آزادی مذهب و عقیده در خارج از کشور، نظارت می‌کند.