ویدئوگرافیک | کمپین شهادت می‌دهم؛ عبور از دستگاه سانسور رژیم آخوندی!

جمهوری اسلامی با انحصار رسانه‌ای و کنترل رادیو و تلویزیون به طور سازمان‌یافته در حال سانسور اخبار و جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات در ایران است.

حالا کاربران توییتر با هشتگ شهادت می‌دهم در پی رو کردن دست این رژیم هستند؛ رژیمی که آزادی شهروندان را نقض می‌کند و از معلوم شدن واقعیت درباره رویدادهایی مانند سینما رکس آبادان، سرکوب اهل سنت، سقوط هواپیمای اوکراینی و ده‌ها جنایت دیگر هراس دارد.

اما حالا فعالان کمپین شهادت می‌دهم مقابل سانسور حکومتی ایستاده‌اند و در حال رسوا کردن دستگاه پروپاگاندای رژیم آخوندی هستند!