بفرمایید آزادی – کمپن اتحاد برای نوید

در واکنش اعتراضی به قتل حکومتی نوید افکاری یک قهرمان کشتی گیر،

در واکنش اعتراضی به تمامی تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی… در ورزش رژیم جمهوری اسلامی،

در واکنش اعتراضی به دخالت سیاست (و نظامیان و امنیتی‌ها) در ورزش رژیم جمهوری اسلامی،

در اعتراض به فساد در ورزش رژیم جمهوری اسلامی، کارزار و پویشی جهانی به راه افتاده است که خواستار بایکوت و محرومیت ورزش جمهوری اسلامی در میادین بین المللی است.

از دو عضو فعال کمپین #اتحاد_برای_نوید دعوت کرده ایم که به پرسش هایی درباره چند و چون آن پاسخ دهند.

میهمان‌ها: ملی پوشان سابق ایران، سوده لشکری (عضو پیشین تیم ملی کریکت بانوان ایران) و سام رجبی (عضو پیشین تیم ملی جود و قهرمان جهان در رشته جوجیتسو)