کشته شدن یک شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی در کرمان

یک شهروند بلوچ توسط در پی تیراندازی مأموران انتظامی در استان کرمان در محور بم به ریگان کشته شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز پنج شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰، یک شهروند بلوچ توسط ماموران انتظامی پاسگاه تهرود با تیراندازی مستقیم در محور بم به ریگان کشته شد.

هویت این شهروند بلوچ “علی براهویی” اهل سرجنگل از توابع شهرستان زاهدان عنوان شده است.

یک منبع مطلع گفت: «علی پس از تخلیه بار در نرماشیر در حال بازگشت به محل زندگی خود بوده که مورد هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفته است.»

این منبع افزود: «نیروهای نظامی به قصد کشت به سمت او تیراندازی کرده و گلوله به سر او اصابت کرده و جان خود را از دست داده است.

گفته می شود نیروهای نظامی پس از تیراندازی و مورد هدف قرار دادن این شهروند بلوچ بدون توجه به وضعیت آن از محل متواری شده اند.