کشته شدن دو کولبر در مرزهای بانه و سردشت در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی

دو کولبر در مرزهای بانە و سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود را از دست دادند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از هەنگاو، روز یکشنبه ١۴ اردیبهشت ٩٩، در پی شلیک نیروهای مرزبانی در در مرزهای بانه و سردشت دو کولبر جان خود را از دست دادند.

 ساعات اولیە بامداد روز یکشنبە ١۴ اردیبهشت ٩٩، یک کولبر جوان اهل بانە با هویت ”محمود مرادی“ فرزند جلال با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود را از دست داد 

یکی از نزدیکان خانوادە مرادی طی تماسی تلفنی  اعلام کرد کە، محمود مرادی ٢٢ سالە در مرز ”هەنگەژال“ بانە از سوی نیروهای مرزبانی بدون هیچ گونە اخطار قبلی مورد هدف قرار گرفتە و گلولەای بە شکم وی برخورد و همانجا جانش را از دست دادە است.

این کولبر جوان اهل روستای قلی آباد بانە بودە و جسد وی امروز در روستای زادگاهش بە خاک سپردە شد. وی سە هفتە پیش زندگی مشترک خود را آغاز کردە بود.

از سوی دیگر، شامگاه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹، یک کولبر اهل پیرانشهر و ساکن بخش ربط سردشت با هویت ”محمد ابراهیم زادە“ در ارتفاعات کانی زرد سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود را از دست داد 

این کولبر ٣٧ سالە متاهل و پدر سە فرزند نیز بودە است.