ویدیوگرافیک | کشتار آبان ادامه دارد

در اعتراضات آبان‌ماه صدها تن از معترضان توسط حکومت کشته شدند. حکومت تاکنون کشته شدن کمتر از ۲۵۰ شهروند را تایید کرده است.

اما در این میان معترضان بازداشت شده هم به احکام حبس و اعدام نیز محکوم شدند.

رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که سه تن از معترضان به احکام اعدام محکوم شدند و به تازه‌گی دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده؛ اما رسانه‌های ایران به مانند گذشته تایید حکم اعدام این معترضان را تکذیب کرده. حقیقت چیست؟ در این ویدئو ببینید.