ویدیوگرافیک | کرونا و محرم، دشمنان مردم ایران!

قبل از شروع محرم جامعه پزشکی به مقامات ایران هشدار داده بود که در صورت برگزاری مراسم عزاداری کشور با گسترش کرونا بحران جدی رو‌به‌رو خواهد شد.

حتی برخی از کارشناسان نیز هشدار داده بودند که حتی با زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی هم نمی‌توان مراسمات مذهبی را اجرا کرد چرا که این یک خطر بسیار جدی است.

به نظر شما کسانی که در راس قدرت هستند، از رؤسای قوه قضاییه، مجریه و ستاد مبارزه با کرونا که همگی آخوند هستند به حرف کارشناسان گوش می‌دهند؟ یا با ترند کردن هشتگ در محرم کادر درمان را شکست می‌دهیم از کشتار مردم چشم پوشی می‌کنند؟

در این ویدئو ببینید.