کتایون افراره از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان اوین منتقل شد

 کتایون افراره، فعال مدنی محبوس در سلول انفرادی بند۲الف سپاه پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، ر روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹، کتایون افراره، متهم سیاسی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

براساس این گزارش، کتایون افراره، در حدود ۳ هفته پیش توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران به اتهام شعارنویسی بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲ الف این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شده بود. 

از جمله اتهامات تفهیم شده به کتایون افراره فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی توسط بازجویان و بازپرس پرونده وی عنوان شده است. 

کتایون افراره حدودا ۳۰ ساله و ساکن تهران است.