کاهش محبوبیت دولت ایران بین شیعیان عراق طی ۳ سال اخیر 

رهبران عراق و ایران در دیدارهای دوجانبه در تهران از صمیمیت دو کشور و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزه‌ علیه استبداد و «تروریسم» در عراق گفتند. اما نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد محبوبیت ایران در میان شیعیان عراق بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نصف شده است.

منقذ داغر الموسوی،‌ مدیر موسسه تحقیقاتی «المستقله» عراق در یادداشتی در روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» درباره گرایش‌ افکار عمومی عراق راجع به ایران می‌نویسد:

«یافته‌های نظرسنجی‌های اخیر انجام‌شده از تغییراتی قابل توجه حکایت دارند. درصد شیعیان عراقی که نظر مثبتی نسبت به ایران داشتند،‌ از ۸۸ درصد در ۲۰۱۵ به ۴۷ درصد در ۲۰۱۸ کاهش یافته. در مدت مشابه، شمار آنهایی که نظر منفی نسبت به ایران داشتند، از ۶ درصد به ۵۱ درصد رسیده».

شمار شیعیان عراقی نیز که ایران را شریک و همسایه‌ای قابل اعتماد می‌دانستند،‌ از ۷۶ درصد به ۴۳ درصد رسیده و آنهایی که اعتمادی به ایران نداشتند، از ۲۴ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته‌اند.

به علاوه،‌ کسانی که ایران را تهدیدی برای حاکمیت ملی عراق می‌دانند، از ۲۵ درصد در ۲۰۱۶ به ۵۸ درصد در ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

به گفته داغر، کاهش شدید محبوبیت ایران و اعتراض‌های سال جاری در بصره ارتباط دارند.