کارگران شهرداری شوشتر ؛ ۷ ماه کار بدون حقوق در شرایط بحران اقتصادی

کارگران شهرداری شوشتر روز چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ گفتند که بیش از ۷ماه است که حقوق کارگران این شهرداری پرداخت نشده است. کارگران تاکید کردند که به‌رغم وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود اوضاع در ماه‌های آینده؛ هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت حقوق‌های پرداخت نشده صورت نگرفته است.

عدم پرداخت ۷ماه حقوق، مزایا، و بیمه‌ سه ماه پایانی سال۹۶ و مرداد و شهریور و مهر سال۹۷

این کارگران زحمتکش می‌گویند که حدود ۵۰۰ کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری مجموعه شهرداری شوشتر، از اردیبهشت ماه سال جاری حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند.

یکی از کارگران در تشریح جزئیات این خبر گفت: به‌رغم وعده‌های داده شده درخصوص پرداخت معوقات حقوقی کارگران، هنوز هیچ اقدامی ازسوی کارفرما جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته و علاوه بر آن بیمه تامین اجتماعی کارگران در سه ماه پایان سال ۹۶ و سه ماهه مرداد، شهریور و مهر پرداخت نشده است.

وعده‌های توخالی شهردار و اعضای شورای شهر

طبق اظهارات این کارگر شهرداری شوشتر؛ در آخرین تجمع کارگران شهرداری شوشتر که برای چند روز در مهر و آبان  انجام شد، شهردار و اعضای شورای شهر شوشتر طبق صورتجلسه‌ای وعده داده بودند که با متوقف کردن پروژه‌های عمرانی کوچک و بزرگ، اولویت آنها پرداخت مطالبات مزدی کارگران باشد که هنوز عملی نشده است.

کارگران شهرداری شوشتر گفتند: بخش دیگری از مشکلاتمان به حضور پیمانکاران در شهرداری مربوط می‌شود. از اینکه در چند‌ سال گذشته به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری به کار خدماتی و فضای سبز مشغول کار هستیم، معترض هستیم و می‌خواهیم که وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

این کارگران مدعی‌اند که در نتیجه حضور پیمانکار، شاهد به تعویق افتادن مطالباتشان هستند و این موضوع آنها را در شرایط بد مالی قرار داده است.

هر کارگر هر لحظه در انتظار اخراج

به گفته آنها، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در شهرداری شوشتر مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد.