کارگران شهرداری سراوان تجمع اعتراضی برپا کردند

کارگران شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان نسبت به عدم دریافت ۳ ماه حقوق عقب‌افتاده خود دست به اعتراض زدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “ایران کارگر”، روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان نسبت به عدم دریافت ۳ ماه حقوق عقب‌افتاده خود دست به اعتراض زدند.

کارگران شهرداری سراوان می‌گویند: «سه ماه است که مطالبات ما پرداخت نشده است و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران شهرداری سراوان، موجب شده که در وضعیت نامناسب اقتصادی به سر ببریم.»

یکی از کارگران معترض شهرداری سراوان گفت: «سه ماه است که مطالبات کارگران  پرداخت نشده است و خواستار رسیدگی و برنامه‌ریزی مناسب مسئولین، از جمله شهرداری هستیم تا تدابیر لازم نسبت به پرداخت حقوق کارگران اتخاذ گردد.»

این کارگر شهرداری با اشاره به اینکه با افزایش قیمت برخی از کالاها، این قشر از جامعه در وضعیت بغرنجی قرار گرفته اند، خاطرنشان کرد: «می‌توان گفت با توجه به عدم پرداخت به موقع مطالبات کارگران، زندگی این قشر از جامعه فلج شده است؛ لذا می‌طلبد مسئولین چاره ای اساسی بیندیشند.»

وی با اشاره به اینکه تسریع در روند پرداخت مطالبات به حق کارگران، لازم و ضروری است، گفت: «دیگر توان تهیه مایحتاج زندگی برای کارگران سخت شده است و این قشر از جامعه منبع درآمد دیگری ندارند تا از آن طریق حداقل مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند.»

این کارگر شهرداری افزود: «انتظار می رود شهرداری نسبت به رفع مشکل اقتصادی کارگران نهایت تلاش خود را انجام دهد، چرا که دیگر زندگی برایمان بسیار سخت شده است.»