کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه با قید وثیقه آزاد شدند

چهار کارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپه با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان دزفول آزاد شدند. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه”، عصر امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، چهار تن از فعالان کارگری بازداشت شده نیشکر هفت تپه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند. 

لازم به ذکر است، این فعالان کارگری، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل شده بودند.