چین در آستانه ی بازخواست بزرگ

در روزهای گذشته انتقادها به چین سیر صعودی به خود گرفته است . از چندی پیش آمریکا نسبت به آمار و اطلاعات ارائه شده در رابطه با بحران کرونا از سوی دولت چین اعلام نگرانی کرد . پس از آن بود که برخی دیگر از کشورهای جهان منجمله فرانسه ، آلمان ، انگلیس و استرالیا نیز به جمع منتقدین سیاست چین پیوستند و خواستار شفافیت چین در رابطه با شرایط حاکم بر این کشور شده اند . چین البته تمامی این اتهامات را رد کرده و نسبت به اطلاعات خود ابراز اطمینان کرده است. این اختلاف تا آنجا پیش رفته است که در روزهای گذشته گروهی در آمریکا اقدام به شکایت از دولت چین به دلیل عدم شفافیت در بحث کرونا شده اند و همزمان دولتهای استرالیا و بریتانیا نیز از احتمال شکایت از دولت چین خبر داده اند.

در دیگر سو سپاه پاسداران در عراق روزهای خوبی را نمی‌گذراند . پارلمان عراق پس از سالها که تحت نفوذ جمهوری اسلامی بود اقدام به انتخاب نخست وزیری کرده است که با سیاستهای جمهوری اسلامی همراهی ندارد . از سوی دیگر آمریکا با افزایش فشارهای خود بر گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق باعث شده است تا نفوذ و تحرکات این گروهها در صحنه سیاسی و اجرایی عراق کمرنگ تر شود.

میهمان : علی افشاری ، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی