چه اصولی را رعایت کنیم تا در هنگام خرید به ویروس کرونا آلوده نشویم‌؟

با گسترش بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در خانه‌هایشان قرنطینه شده‌اند، با این حال تقریبا همه مجبورند برای خرید کالاهای ضروری پا از خانه بیرون بگذارند یا کالاهای سفارش داده شده را دریافت و وارد خانه کنند.

پرسشی که بسیاری از شهروندان سراسر جهان را درگیر خود کرده است این است که چه اصولی را باید رعایت کرد که در هنگام خرید در فروشگاهها، احتمال آلوده شدن به ویروس کرونا را برای خودمان کاهش دهیم و همچنین هنگامی که خریدهایمان را به خانه می بریم چه کارهایی باید انجام دهیم تا از آلوده نبودن خریدهایمان به ویروس کرونا مطمئن شویم؟

در این گزارش، تدابیری که بسیاری از کشورها برای شهروندانشان توصیه کرده‌اند را مرور می کنیم که با آگاهی از آنها شما هم می توانید خطر آلوده شدن به ویروس کرونا را برای خود و خانواده‌تان کاهش دهید.

توصیه‌های ضروری برای مرحله خرید در فروشگاهها

رعایت فاصله اجتماعی؛ رعایت یک متر فاصله با مشتری جلویی

قرنطینه مفهومی است که بر اصل رعایت حداکثری فاصله اجتماعی بنا شده است و بنابراین در وضعیتی که مجبور هستید از خانه خارج شوید می بایست این اصل را تا جایی که ممکن است رعایت کنید.

پزشکان به مردم توصیه می کنند که در هنگام خرید در فروشگاهها و هنگامی که در صف خرید یا پرداخت ایستاده‌اید، حداقل یک متر با فرد جلوی خود فاصله داشته باشید تا در صورت بیمار یا ناقل بودن فرد، احتمال اینکه ویروس بواسطه سرفه یا عطسه این فرد به شما منتقل شود کاهش یابد.

پزشکان به مردم توصیه می کنند که در هنگام خرید در فروشگاهها و هنگامی که در صف خرید یا پرداخت ایستاده‌اید، حداقل یک متر با فرد جلوی خود فاصله داشته باشید تا در صورت بیمار یا ناقل بودن فرد، احتمال اینکه ویروس بواسطه سرفه یا عطسه این فرد به شما منتقل شود کاهش یابد.

اگر تمام نظریه‌های فلسفه اجتماعی تاکنون نتوانسته است به بشریت بباورانند که زندگی امری جمعی است و تنها با سلامت، رضایت و خوشحالی دیگران، امکان واقعی سلامت، رضایت و خوشحالی ما فراهم می شود، اما گویا ویروس کرونا به تنهایی در حال اجبار انسان‌ها به اندیشیدن به امر جمعی است، بر این مبنا که بیماری دیگران می تواند به بیماری ما بیانجامد بنابراین نکته مهم این است که برای بیمار نشدن‌مان تلاش کنیم دیگری بیمار نشود.

بر این اساسا توصیه شده است که تنها مایحتاجی که برای ۳ تا ۴ روز در منزل نیاز داریم خرید کنیم تا دیگران هم به کالاهای مورد نیازشان دسترسی داشته باشند و از انبار کردن مواد غذایی خودداری کنیم.

تقریبا مقامات تمام کشورهایی که با شیوع ویروس کرونا مواجه اند به شهروندانشان اطمینان داده اند که با کمبود مواد غذایی روبرو نیستند و کالاهای ضروری به مقدار کافی برای همه وجود دارد.

در وضعیت شیوع ویروس کرونا، اندیشیدن به دیگران بعنوان امر واقعی می تواند از همسایه‌هایمان آغاز شود. اگر همسایه شما بیمار یا سالمند است و در وضعیت قرنطینه عمومی، نزدیکانشان امکان رسیدگی به آنها را ندارند، شما می توانید به همسایه تان پیشنهاد کنید که در هنگام خرید، لوازم مورد نیاز آنها را برایشان بخرید.

گفتنی است که برخی از کشورها ساعات ویژه‌ای را برای خرید سالمندان مشخص کرده‌اند.

پوشیدن دستکش و ماسک

ویروس کرونا از طریق دهان، بینی و چشم به بدن منتقل می شود بنابراین اگر ماسک در دسترس باشد، تاثیر بیشتری از پوشیدن دستکش دارد.

توصیه اصلی این است که در مدت زمانی که بیرون از خانه مشغول خرید هستید دستتان را به صوتتان نزنید.

با این حال اگر اصرار دارید که دستکش بپوشید باید دستکش یک بار مصرف را پس از پایان خرید به شیوه ای که دست شما به سطح خارجی دستکش کشیده نشود از دست در آورید و در سطل آشغال بیاندازید. در این حالت نیز توصیه می شود باز هنگام رسیدن به خانه، دستهایتان را با آب و صابون بشویید.

همچنین در صورتی که ماسک می زنید (ماسک اساسا برای افرادی که بیمار هستند و سرفه می کنند توصیه شده است و افراد سالم در صورتی که فاصله اجتماعی را رعایت کنند قاعدتا نیازی به ماسک ندارند) باید به روش صحیح ماسک را از صورت خود درآورید و در سطل آشغال بیاندازید.

پزشکان استفاده مجدد از ماسک و دستکش را نادرست ارزیابی می کنند. اگر ماسکی که می زنید از ماسک های جراحی ساده است بعد از ۳ ساعت باید دور انداخته شود و دست شما هنگام درآوردن ماسک نباید با سطح خارجی آن تماس داشته باشد.

در صورت عطسه یا سرفه از دستمال یک بار مصرف استفاده کنید

در وضعیت شیوع ویروس کرونا به همه شهروندان توصیه شده است که در صورت سرفه یا عطسه، آرنج و سرشان را نزدیک هم کنند تا از پخش شدن ذرات آلوده به فضای عمومی جلوگیری یا از دستمال یک بار مصرف استفاده کنند.